Spletna stran www.presniproteini.si je v lasti podjetja CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. Lastnik spletne strani se zavezuje k spoštovanju vaše pravice do zasebnosti in spoštovanju veljavne zakonodaje, ki ureja področje zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

Z uporabo spletne strani obiskovalec potrjuje, da je prebral IZJAVO O ZASEBNOSTI IN VARSTVU PODATKOV in da se z njo strinja. S tem ko obiskovalec uporablja spletno stran www.presniproteini.si podaja tudi soglasje k zbiranju in uporabi osebnih podatkov, kot je to opisano v nadaljevanju. V kolikor obiskovalec ne soglaša z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov, potem naj ne vpisuje svojih osebnih podatkov na spletno stran www.presniproteini.si, kot je opisano v nadaljevanju.

Obisk spletne strani

Ob vsakem obisku spletne strani www.presniproteini.si se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu).

Zakaj? Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

Koliko časa? Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. bo v skladu z zakonskimi zahtevami:

  • Zbralo, uredilo in posredovalo osebne podatke obiskovalca spletne strani le z njegovim izrecnim soglasjem.
  • Zbiralo le podatke, ki ustrezajo namenu, zaradi katerega se zbirajo.
  • Obdelalo obiskovalčeve osebne podatke na način, skladen z začetnim namenom zbiranja le-teh ali v katerega je privolil sam obiskovalec, ko je podatke vpisal.
  • Bo uporabljajo obiskovalčeve osebne podatke izključno za namene neposrednega marketinga in obveščanja o novostih, ugodnostih in akcijah, ki jih bo pripravilo podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o.
  • Zagotovilo ustrezno zaščito osebnih podatkov, da se ne razkrijejo tretji osebi.

Podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. zbira le podatke, ki jih je obiskovalec spletne strani zavestno in prostovoljno zaupal, ko je uporabljal spletno stran www.presniproteini.si, kot npr. podatke, ki jih navede ob pošiljanju kontaktnega obrazca.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo obiskovalec posredoval ob naročilu izdelkov in storitev, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Zavezujemo se tudi, da bomo od vas pridobili zgolj in samo tiste osebne podatke, ki so nujni, da lahko izpolnimo vaše naročilo.

Spletna stran www.presniproteini.si vsebuje tudi povezave do spletnih strani, s katerimi ne upravlja podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. Te povezave so nameščene kot dodatna storitev na spletni strani www.presniproteini.si in podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. ni odgovorno z njihovo vsebino, varnost ali njihov način zaščite zasebnosti. Priporočamo, da v tem primeru obiskovalec pregleda način varovanja zasebnosti, ki je objavljen na straneh, ki jih obišče.

CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. uporablja varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nepooblaščenim razkritjem, zlorabo ali spremembo, kakor je to običajno za vse strani povezane s spletom. Žal pa obiskovalcu spletne strani ne moremo popolnoma zagotoviti varnosti podatkov, ki jih posreduje preko spleta in ne odgovarjamo za kršitve varnosti, katerih ne moremo preprečiti z razumnimi ukrepi.

Podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, ki za spletno stran www.presniproteini.si opravljajo podporne storitve. Tretje osebe te podatke uporabijo le v primeru, če je to potrebno za izvedbo storitev v našem imenu, katere smo pri njih naročili in jih morajo obravnavati kot strogo zaupne.

Podjetje CENTER MOJE ZDRAVJE d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pravila brez predhodnega obvestila z objavo novih in popravljenih pravil na spletni strani www.presniproteini.si. Če pride do spremembe pravil ali katerekoli izjave o varovanju zasebnosti, se bodo spremembe nanašale le na osebne podatke, ki jih bomo zbrali po objavi spremenjenih pravil.

DODATNA POJASNILA

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede naše politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na info@presniproteini.si.